Varför gör vi bakgrundskontroll?

Innan avtal tecknas med ny kund görs en bakgrundskontroll. Kontrollen innefattar:

  • Kontroll av offentliga domar och väckta åtal för att säkerställa att det inte finns allvarlig kriminell belastning.
  • Mindre kreditupplysning för att kontrollera att det inte finns skulder hos kronofogden. Mindre kreditupplysning innebär att inkomst etc. inte kontrolleras och att inga uppgifter publiceras för en eventuell framtida kreditgivare. Det är endast Svensk Värdeförvaring som får ta del av information om eventuellt skuldsaldo.
  • Kontroll mot EUs sanktionslistor

Efter dialog med försäkringsbolag, polismyndighet samt finansinspektionen har en policy tagits fram som styr när vi måste neka en ansökan.