Säkra bank och värdefack i Stokholm & Göteborg

Bankfacken hos oss är alltid försäkrade

Svensk Värdeförvaring försäkrar egendom som förvaras i bankfacken hos Brookfield Underwriting AB genom de globala försäkringsbolagen Everest och Markel.

Försäkring som ingår och flexibilitet för dig som behöver mer

Väljer du att förvara dina viktigaste tillhörigheter hos Svensk Värdeförvaring vill vi att du ska känna dig fullständigt trygg med att förvaringen är säker. Vår försäkringspartner Brookfield Underwriting AB försäkrar egendomen förvarad i våra bankfack genom de internationella försäkringsgivarna Everest och Markel.

Försäkringsskyddet innebär ett skydd vid brand, inbrott och vattenskada. I bankfackshyran ingår ett försäkringsskydd för egendom med ett värde av upp till 50 000 kronor per bankfack. Det finns även möjlighet att utöka skyddet till 100 000 kronor, 200 000 kronor eller 500 000 kronor per bankfack. Försäkringen innebär att vi kan kompensera dig vid de tillfällen du inte blir ersatt genom din hemförsäkring eller annan objektsförsäkring. Mer information finns i våra allmänna villkor som skickas till dig inför att du blir kund.

 

Försäkringsskydd per bankfack

  • 50 000 kr. Ingår i bankfackshyran
  • 100 000 kr. +250 kr/år
  • 200 000 kr. +750 kr/år
  • 500 000 kr.  + 2 250 kr/år

 

Brookfield Underwriting AB

Brookfield Underwriting AB är en försäkringsagentur som bland annat arbetar med att försäkra dyrbara samlingar i Norden. Bolaget grundades 2010 och har mandat att teckna försäkring för flera av världens mest välrenommerade försäkringsgivare. Svensk Värdeförvarings försäkring är avtalad med Markel Insurance SE och Everest Insurance (Ireland), båda med minst A i finansiell rating från både S&P och AM Best.