Svensk Värdeförvaring inleder samarbete med Swedbank

Samarbetet innebär att Swedbank rekommenderar sina kunder bankfack hos Svensk Värdeförvaring. Initialt inleddes samarbetet i början av 2022 då bankfack på Swedbanks kontor på Hamngatan i Stockholm lades ned. Under 2023 utökas samarbetet till att gälla samtliga Swedbankkontor.

Uppdatering 2024: I samband med att Swedbank nått i mål med sin bankfacksavveckling anses samarbetet fullgjort.