Efterfrågan Svensk Värdeförvaring

Dokumentförvaring

Trygg förvaring av dokument och testamente hos Svensk Värdeförvaring.

Kontakta oss

Registrerat hos Finansinspektionen

Säker förvaring av dokument

Tidigare har många förvarat viktiga dokument såsom testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord i bankfack hos storbankerna. När bankerna har avvecklat sina bankfack har det blivit vanligare att förvara viktiga dokument i hemmet. Det kan medföra vissa risker att förvara dessa i hemmet då dokumenten riskerar att skadas, förstöras eller försvinna. Dessutom kan de hamna fel händer vid ett eventuellt dödsfall.

Många investerar i kassaskåp i hemmet men detta är utrymmeskrävande och inte fullt ut säkert. Ett kassaskåp måste också bultas fast eller muras in fackmannamässigt. Dessutom hjälper inte ett kassaskåp dig att bli av med oron för att bli av med dina dokument eller värdesaker vid inbrott eller brand.

Hos Svensk Värdeförvaring kan du förvara dina dokument i bankfack och slippa oron över att dokumenten förstörs eller skadas vid en brand eller att dokumenten försvinner vid ett inbrott i hemmet. Du säkerställer även att dokumenten kommer till rätt personer vid ett eventuellt dödsfall.

Förvaring av testamente

Med tanke på att testamenten i Sverige inte registreras hos någon myndighet leder det till att testamentesförvaring blir extra viktig. Många förvarar sina testamenten i hemmet då bankerna avvecklat sina bankfack. Detta medför en risk eftersom ett testamente i regel enbart är giltig i original och skulle det förstöras eller tappas bort kan arvsfördelningen bli en annan än vad du har testamenterat.

Med hjälp av en trygg testamentesförvaring hos Svensk Värdeförvaring minimeras dessa risker. Det är en bra lösning att förvara sitt testamente i ett bankfack eftersom det varken försvinner, skadas eller förstörs och det hamnar dessutom i rätt händer vid ett eventuellt dödsfall. Du kan också vid behov besöka ditt bankfack för att ändra eller göra tillägg i testamentet (vilket andra förvaringstjänster tar ut extra avgifter för).

Om du förvarar ditt testamente i bankfack hos Svensk Värdeförvaring kan du känna dig trygg med att testamentet tas med som underlag vid bouppteckningen. Vi hämtar löpande rapporter från Statens Personadressregister (SPAR) och får på så sätt reda på om någon av våra kunder avlidit. När det skett kontaktar Svensk Värdeförvaring dödsboet och bokar in en inventering med en dödsborepresentant. Vid inventeringen närvarar en representant från Svensk Värdeförvaring och en jurist från Verahill Familjejuridik. Ett inventeringsprotokoll upprättas  och tas med i bouppteckningen. Finns det ett testamente vidimeras och kopieras detta av juristen varpå testamentet kan lämnas för delgivning.

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket får dödsborepresentanten tömma och avsluta bankfacket. Ingenting får lämna facket förrän bouppteckningen är klar. Genom denna process säkerställer Svensk Värdeförvaring att testamentet hamnar i rätt händer efter din bortgång.

Önskar du förvara ditt testamente eller andra viktiga dokument hos Svensk Värdeförvaring, kan du enkelt skicka in en hyresförfrågan nedan eller kontakta oss via telefon (010-214 64 60) eller mejl (info@svenskvardeforvaring.se).